Druk deze pagina afPrint deze pagina

Vertrouwde gezichten via de 'vlog'

 

Mantelzorgers hebben het extra zwaar nu corona de wereld stil zet. Geriant gaat ze vanaf mei onlinebijstaan met vlogs (korte video's). Psychologen en casemanagers 'vloggen' over de emotionele en praktische gevolgen van de corona-crisis én hoe daarmee om te gaan.

Het coronavirus heeft de wereld even stilgezet, zo lijkt het. Mensen met dementie kunnen niet meer naar dagbesteding, zorgverleners en huishoudelijke hulp blijven weg. Omdat ouderen extra kwetsbaar zijn voor het virus, krijgen zij niet of nauwelijks bezoek. Veel mensen leven met angst en in onzekerheid: welk risico loop ik in de supermarkt? Is het veilig om naar buiten te gaan? Wat als ik of mijn partner geïnfecteerd raak?

Onzeker en verwarrend
'Voor iedereen is het in deze tijd moeilijk een weg te vinden in heftige emoties', zegt Ellen Bos-Ruijer, GZ-psycholoog bij Geriant. 'Laat staan voor mantelzorgers die zorg dragen voor een partner met dementie. Veel structuur is weggevallen, waardoor zo'n partner mogelijk ander en moeilijker gedrag vertoont. Je zit voortdurend op elkaars lip, en kunt voor afleiding niet meer zoals vroeger even naar een vriendin of een buurvrouw voor een praatje of een kop koffie. Dat verhoogt de kans dat een mantelzorger overbelast raakt.'

Psycho-educatie
Casemanagers en psychologen van Geriant zoeken naar mogelijkheden om toch in contact te blijven met cliënten. Ze bespreken zaken telefonisch, of 'beeldbellen', bijvoorbeeld via whatsapp, facetime of skype. Binnenkort gaan ze ook vloggen: filmpjes maken (videologs ofwel vlogs) voor mantelzorgers en hun partner met dementie.Ellen: 'In die vlogs is er bijvoorbeeld aandacht voor zogeheten psycho-educatie. Welke emoties ervaar je in reactie op onzekerheid? Wat doen spanning en onvoorspelbaarheid met je zijn? Hoe blijf je verbonden met familie? Hoe vind je balans met elkaar?'

Praktische zaken
De vlogs zullen ook gaan over praktische zaken: tips en trucs die het leven ten tijde van corona gemakkelijker maken. Zo zijn dagritme, structuur, ontspanning en rust belangrijke thema's. Ellen: 'Huishoudelijke klusjes kun je bijvoorbeeld opdelen. Of je kunt je voornemen één keer per week iets te gaan bakken. Samen muziek luisteren is voor sommige mensen ook een goede manier om rust te vinden. En het huis gezellig maken. Of gewoon in de tuin zitten, met de zon op je gezicht. Zo houd je het leuk op een dag.'

Bekende gezichten
Het coronavirus dwingt organisaties voor ouderenzorg zich digitaal steeds beter te profileren. De vlogs worden gemaakt door de psychologen en casemanagers van Geriant. Ellen: 'We kennen echtparen of families tot wie we ons richten. We weten waarmee ze worstelen, en daar sluiten wij met de inhoud van onze vlog bij aan. Zij kennen ons ook. Ze zien dus de bekende en vertrouwde gezichten. Zo proberen wij letterlijk zichtbaar en hoorbaar te zijn.'

Veerkracht
Veel mantelzorgers zijn voldoende thuis in de digitale wereld om websites te bezoeken en filmpjes te bekijken. Een aantal mantelzorgers is dat nog niet. Ellen: 'Kinderen, buren of de casemanager kunnen hen erbij helpen. Voor wie geen computer heeft, onderzoeken we de mogelijkheden om een tablet in bruikleen te geven.' Mochten de vlogs een succes worden, dan gaat Geriant er wellicht mee door, óók als corona op een dag overwonnen is. Ellen: 'Ik geloof erg in de veerkracht van mensen. Vlogs kunnen helpen de veerkracht te versterken.'

 

De vlogs van Geriant

De eerste vlog verschijnt in mei. Bent u benieuwd? Houd de website van Geriantin de gaten.

< Terug naar home
Deel deze pagina