Druk deze pagina afPrint deze pagina

Veranderingen in de zorg

Er verandert nogal wat in de zorg.Er vinden nogal wat veranderingen en bezuinigingen plaats in de zorg. Wat zijn de gevolgen voor mantelzorgers? Familias zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden voor de overheid, moeten de kosten omlaag. De overheid wil daarom dat mensen langer thuis blijven wonen en meer zelf gaan betalen voor hun zorg. Vanaf 2014 krijgen mensen met een zorgzwaartepakket 1, 2 en 3 geen toegang meer tot een verzorgingshuis. Vanaf 2016 komt daar de helft van de mensen met een zorgzwaartepakket 4 bij. Als gevolg hiervan zullen verzorgingshuizen gaan sluiten, of worden omgevormd tot huurappartementen of verpleeghuizen.

Budget gaat omlaag

Delen van de zorg die nu nog worden vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaan naar de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het beschikbare budget voor deze zorg gaat tegelijkertijd fors omlaag. Het budget voor begeleiding daalt met 25 procent, dat voor verzorging met 15 procent en voor huishoudelijke hulp met 40 procent.

Participatiesamenleving

Met al deze bezuinigingen wil de overheid de participatiesamenleving invoeren. Hiermee bedoelt ze dat mensen meer voor elkaar moeten zorgen. Langer thuis wonen betekent dat thuis meer ondersteuning nodig is. Voor die hulp moeten mensen eerst een beroep doen op familie of vrienden, de zogenoemde mantelzorg. Daarna komen eventuele vrijwilligers in beeld en pas daarna de zorginstellingen.

Mantelzorgers

Voor mantelzorgers betekenen deze veranderingen een zwaardere last. Het is daarom belangrijk dat u zich afvraagt welke mogelijkheden er zijn in uw gemeente of wijk om steun te krijgen, voor uzelf of de persoon voor wie u zorgt. Bijvoorbeeld een logeerhuis voor mensen met dementie, het Wmo-loket van uw gemeente of het lokale mantelzorgsteunpunt waar medewerkers met u meedenken bij problemen die u tegenkomt.

Met dank aan Lia de Jongh, bestuursvoorzitter van MagentaZorgen voorzitter van het Platform Dementie Noord-Holland Noord.


Steuntje in de rug

Kunt u wel wat steun gebruiken? Naast uw gemeente of een mantelzorgsteunpunt kunt u ook op internet terecht voor advies en hulp. Een greep uit het aanbod:

< Terug naar home
Deel deze pagina