Druk deze pagina afPrint deze pagina

'Wees alert en houd contact met je casemanager'

Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Een vraag waarop casemanagers Yvonne Boon en Anneke Bouman, werkzaam bij Geriant, het antwoord nog niet precies weten. Veel gemeenten moeten hun beleid nog bepalen. Enkele tips om deze onzekere periode door te komen.

Komt mijn dagopvang in gevaar en hoe zit het met de thuiszorg? Blijft mijn indicatie wel geldig? Dat soort vragen krijgen casemanagers Yvonne Boon en Anneke Bouman de laatste tijd aan de lopende band van bezorgde mantelzorgers. Ook verhalen in de media brengen onrust met zich mee. Vervelend voor de cliënten, vinden de twee casemanagers, want al die onzekerheid geeft onnodige stress. Maar helaas is de concrete uitwerking nog niet rond van de nieuwe regelingen rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorg aan huis en het verblijf in een instelling. Pas begin 2015 is er over al deze zaken definitief duidelijkheid. Per gemeente zal de invulling verschillen. Boon en Bouman doen er intussen alles aan om op de hoogte te blijven. Boon pakt een stapel paperassen uit haar tas. 'Deze sleep ik overal mee naar toe.'

Maatwerk

De twee casemanagers verwachten vooralsnog geen ingrijpende veranderingen in de voorzieningen waarmee mensen met dementie te maken hebben. Noodzakelijke zorg thuis wordt voortaan geregeld door een wijkverpleegkundige in het kader van de basiszorgverzekering van de cliënt. De belangrijkste veranderingen spelen zich af rond de Wmo. Vanaf volgend jaar wordt de gemeente verantwoordelijk voor begeleiding, huishoudelijke hulp en mantelzorgondersteuning. 'Maatwerk' is daarbij de insteek: wat kunnen cliënten of hun familieleden zelf? Op grond daarvan bepaalt de gemeente wat nodig is.

Zelfredzaamheid: niet nieuw

Eerste advies: vraag bij het eerste gesprek met de gemeente ook de casemanager erbij, omdat die met een overstijgende blik kan kijken. Niet dat de gemeente zomaar allerlei radicale wijzigingen zal doorvoeren, verwachten de twee. 'Wmo-consulenten zullen altijd kijken welke voorzieningen er al in het spel zijn en daar zo mogelijk op voortborduren', denkt Boon. Gemeenten willen zich meer gaan richten op het netwerk rondom mensen met dementie. 'Dat sluit goed aan op onze werkwijze', zegt Bouman. 'Wij proberen cliënten te helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, onder andere door het inschakelen van hun netwerk.'

Indicatie controleren

Het tweede advies luidt om de indicatie er eens bij te pakken en de einddatum te controleren. Vanaf 2015 wordt het wonen in verzorgings- of verpleeghuis (zorgzwaartepakket 4 of hoger) betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ); voor wie op een wachtlijst staat, verandert niets. Een indicatie voor begeleiding die afloopt na 15 februari moet door de gemeente worden verlengd. Mensen die voor het eerst een indicatie voor begeleiding aanvragen, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij de gemeente. 'Hoewel de instelling voor dagbesteding of de zorginstelling alle gegevens heeft, is het goed om die ook zelf in de gaten te houden', zegt Bouman. Ook dan kunnen er vragen blijven bestaan. Het derde en laatste advies is dan ook: neem bij twijfel of vragen altijd even contact op met de casemanager of de organisatie voor zorg of dagbesteding.

< Terug naar home
Deel deze pagina