Druk deze pagina afPrint deze pagina

Een woud aan nieuwe regels

Sinds 2015 zijn gemeenten en zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de zorg aan mensen met dementie. In alle nieuwe regels raken mantelzorgers al snel de weg kwijt. Een klein overzicht van belangrijke veranderingen én van de hulptroepen voor mantelzorgers.

Bij dementie komt er een moment dat mantelzorg niet meer genoeg is. Hoe kun je dan professionele hulp aanvragen, zoals dagbesteding, thuiszorg en wijkverpleging? Wat kost dat? En welke stappen zijn nodig als thuis wonen niet meer gaat? Het is goed daar vooraf over na te denken. Daarom geeft Geriant een folder uit. Daarin staat heldere uitleg over de zorg in Nederland, welke instanties waarover beslissen, en wat de financiële gevolgen kunnen zijn.

Eigen bijdrage

Veel mantelzorgers zien door de bomen het bos niet meer. Want met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er nogal wat veranderd in de zorg. Elke gemeente voert een eigen beleid. De ene gemeente vergoedt bijvoorbeeld wel huishoudelijke hulp of taxivervoer, de andere niet. En hoe hoog is de eigen bijdrage? Voor mensen met uitsluitend een AOW-uitkering is de eigen bijdrage hooguit een paar tientjes per maand. Maar voor mensen met een hoog inkomen (pensioen) of met veel eigen vermogen, kunnen de kosten oplopen tot wel honderden euro's per maand. Behalve als het gaat om medische zorg. Daarvoor komt de wijkverpleegkundige aan huis. Dat wordt betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Daarvoor bent u verzekerd.

Wachten op een indicatie

Goede zorg is óók vooruitzien. Want om professionele hulp te krijgen moet u een zogeheten indicatie aanvragen. De beslissing over zo'n indicatie kost tijd, soms weken. Ook als het gaat om opname in een verpleeghuis, als thuis wonen niet meer mogelijk is.

Wet Langdurige Zorg

Het verpleeghuis wordt betaald vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Voorheen kregen mensen een ruime indicatie, die het mogelijk maakte de zorg uit te breiden als dat nodig was. Tegenwoordig krijgen mensen uitsluitend een indicatie voor de zorg die ze ontvangen. Maken ze er toch geen gebruik van, dan vervalt de indicatie. Is er juist méér zorg nodig, dan is een nieuwe aanvraag mogelijk.

Tips voor mantelzorgers:

  • Geriant geeft een informatiefolder uit over regels en kosten. Vraag hem aan via uw casemanager bij Geriant.
  • Wilt u hulp van een casemanager? De kosten daarvan vindt u op de website van Geriant
  • Bereken ruim van tevoren de eigen bijdrage voor de zorg. Dat is geen ingewikkelde berekening voor mensen die gewend zijn hun belastingformulieren zelf in te vullen. U vindt een rekenmodule op de website van het CAK, de instantie diede eigen bijdragen int.
  • Houd rekening met de wachttijd voor een indicatiestelling. Neem dus al maatregelen als u voorziet dat de zorg zwaarder wordt.
  • Besef dat de veranderde regelgeving voor veel mensen lastig is. U bent niet de enige die de procedures ingewikkeld vindt.
  • Sommige gemeenten hebben een mantelzorgmakelaar. Die is aanvullend op de casemanager en helpt met regeltaken.
  • Als u voor hulp aanklopt bij de gemeente, zal de ambtenaar altijd vragen wat de mantelzorgers zelf kunnen doen. Laat u daardoor niet ontmoedigen als u inmiddels professionele hulp nodig hebt.

 

 

< Terug naar home
Deel deze pagina