Druk deze pagina afPrint deze pagina

Ondersteuning bij het thuiswonen

Mensen met dementie die thuis wonen en hun partners kunnen wel wat steun gebruiken. Wonen Plus Welzijn is een van de partijendie daarvoor zorgen. 'Praktische hulp aan huis kan nét het verschil maken.'


Welzijnsorganisatie Wonen Plus Welzijn organiseert niet alleen activiteiten voor mensen met dementie, maar ook voor hun mantelzorgers. Want alleen dankzij die mantelzorgers kunnen mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Mantelzorgers die even tot zichzelf willen komen en gezelligheid zoeken, kunnen bijvoorbeeld wekelijks terecht bij de Doet & Ontmoet-middagen in buurthuis De Groene Schakel in Schagen.

Klein kringetje

De bijeenkomsten voorzien in een behoefte, zegt mantelzorgcoördinator Marika de Jager van welzijnsorganisatie Wonen Plus Welzijn. 'Wie jarenlang voor iemand zorgt, krijgt vanzelf een steeds kleiner kringetje.' Iedereen gaat hier zijn eigen gang; mensen wandelen, doen spelletjes, koken en kletsen. De bezoekers zijn niet alleen mantelzorgers. 'Het is een mengelmoesje van bezoekers met verschillende achtergronden', zegt De Jager. 'Daar is bewust voor gekozen: we willen geen stempel.'

Klusjes in huis

Daarnaast is er ook ondersteuning bij de mensen thuis. Bijna onmisbaar voor veel mensen met dementie en hun partners is het Thuisabonnement. Voor ongeveer 5 euro per maand kunnen deelnemers bellen voor hulp bij allerlei huishoudelijke klusjes. Denk aan boodschappen, administratie, vervoer naar het ziekenhuis, tuinonderhoud, het instellen van televisie of computer, boodschappen of de thuiskapper. 'Ook kinderen die wat verder weg wonen, worden daarmee ontlast', vertelt De Jager. 'Zij hoeven niet elke keer urenlang klussen in huis te doen; dan wordt het bezoek zo'n verplichting.' Inmiddels zijn er per buurt tientallen vrijwilligers actief. Tuinonderhoud is veruit het populairst, want dat schiet er vaak het eerste bij in. Ook van de vervoerservice wordt veel gebruik gemaakt. Bij een ziekenhuisbezoek gaat de chauffeur eventueel mee naar het gesprek.

Schroom

Een indicatie is niet nodig. 'We schatten zelf in of de aanvrager tot onze doelgroep behoort.' De vrijwilligersdienst zal niet snel overvraagd worden, zegt De Jager. 'De mensen bellen eerder te weinig dan te veel. Ouderen denken al gauw: moet ik de vrijwilligers met zoiets kleins lastig vallen? Als iemand een tijdje niet heeft gebeld, zoeken we soms zelf contact. Dan zeggen we: "U heeft een abonnement, bel ons gewoon! Wij kunnen niet ruiken of u ons nodig heeft." Die schroom is jammer, vindt ze. 'Juist omdat deze vorm van steun voor veel mensen nét het verschil kan maken tussen wel en niet thuis kunnen blijven wonen.'

Speciale vrijwilliger

Een nieuw fenomeen bij Wonen Plus Welzijn is de zorgvrijwilliger, die af en toe iets onderneemt met iemand met dementie. Zorgvrijwilligers verlenen geen zorg, maar zijn wel getraind in het herkennen van en omgaan met de verschijnselen die horen bij dementie. Partners in dit project zijn de gemeenten, Provincie Noord-Holland en diverse zorg- en welzijnsinstellingen. De eerste tien zorgvrijwilligers zijn inmiddels geworven. 'In het begin zijn mensen bang om een vreemde over de vloer te krijgen', zegt De Jager. 'Ze denken: dat voegt vast niet. Maar als het contact eenmaal gelegd is en het zit onderling goed, is dat zo'n opluchting. Voor de mantelzorgers is het fijn dat er iemand is aan wie ze even de zorg kunnen overgeven. En dan blijkt het ook nog eens vaak heel gezellig te zijn.'

 

Ondersteunende activiteiten voor mantelzorgers

Wonen Plus Welzijn organiseertactiviteiten inHollands Kroon, Schagen, Langedijk en Heerhugowaard. Bijvoorbeeld Koken in de Buurt, een wekelijks leescafé in de bibliotheek,het koor Eigen Wijs,een Ontmoetingscentrum (alternatieve dagopvang voor mensen met beginnende dementie) en dagbesteding bijmensen thuis door een activiteitenbegeleider.

Humanitas organiseert Huisbezoek door vrijwilligers aan mensen metdementie. Het doel van dit bezoek van 2 uur per weekis voorkoming of beperken van eenzaamheid, structuur bieden en/of mantelzorgers ondersteunen zodat zij de zorg langer aan kunnen. Tijdens het bezoek wordterkoffiegedronken, gewandeld of iets anders waaraan behoefte is en waarmee een luisterend oor kan worden geboden. In Noord-Kennemerlandheeft Humanitas eensteunpunt mantelzorg waarbij mantelzorgers terecht kunnen met vragen en/of vormen van ondersteuning.
Klik hier voor de contactgegevens: Humanitas Kop van Noord-Holland, Humanitas West-Friesland, Humanitas Noord-Kennemerland.

Bij De Wering Steunpunt kunt u in West-Friesland terecht voor ondersteuning door gespecialiseerde vrijwilligers die helpen bij mensen met dementie die nog thuis wonen en hun mantelzorgers. Het gaat hierbij om huisbezoek, samen activiteiten ondernemen met degene met dementie en het ontlasten van de mantelzorger door hem of haar te helpen met klusjes of een luisterend oor te bieden.

 

 

 

 

< Terug naar home
Deel deze pagina