Druk deze pagina afPrint deze pagina

Mantelzorgers wisselen ervaringen uit

De zorg voor een dierbare met dementie kan zwaar zijn. In lotgenotengroepen geven mantelzorgers elkaar steun. 'Je kunt van de anderen iets leren.'

'Het belangrijkste van de lotgenotengroep is dat je kunt spreken met gelijkgestemden', vindt Gré Vet-van der Velde. Haar man heeft naast de ziekte van Alzheimer ook andere chronische klachten. 'In zijn gedachten kan hij nog steeds alles, maar ik moet hem altijd teleurstellen en dan wordt hij boos. Dat is heel lastig. In de groep kan ik dat soort dingen bespreken.'

Vaste deelnemers

Veel mantelzorgers voelen zich alleen staan in de zorg voor hun naaste en zitten met vragen en onzekerheden. Om hen te ondersteunen organiseert Alzheimer Nederland in samenwerking met Stichting Geriant zogenoemde lotgenotencontacten. Het zijn gespreksgroepen met vaste deelnemers die ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Gré Vet is lid van de lotgenotengroep in Bovenkarspel. Zij had in 2012 al een cursus Omgaan met dementie gedaan en de casemanager raadde haar aan eens bij een lotgenotengroep te gaan kijken. 'Ik vond het een rare naam: lotgenoten. Maar alle dames van de mantelzorgcursus bleken aanwezig te zijn. Daar had ik eigenlijk meteen een band mee.'

Leren van elkaar

Het prettige vindt zij dat iedereen zijn verhaal kwijt kan. 'Je kunt van de anderen iets leren en zelf kan je waarschijnlijk ook iets voor een ander betekenen. Ik wil bij de groep blijven zolang het nuttig is voor mij.'

Begrip

Ook Sjanie de Vries is blij dat zij ervaringen kan uitwisselen met andere mantelzorgers.
'Je wordt gehoord in de groep en er wordt begrip getoond voor elkaar. Je haalt uit de lotgenotengroep ook antwoord op vragen. Laatst vertelde een groepslid bijvoorbeeld dat zij best wel eens boos was voordat de diagnose werd gesteld van haar man. Hoe ga je om met zulke negatieve gevoelens? Waar haal je je geduld vandaan?'

Emoties delen

De gesprekken gaan over alles waar je als mantelzorger tegen aanloopt, constateert zij. Van omgaan met je familielid dat zich heel anders gedraagt dan vroeger, tot gemengde gevoelens als je partner naar de dagbehandeling of het verpleeghuis gaat. 'In de groep kun je emoties delen. Bijvoorbeeld als kinderen en partners niet op één lijn zitten. De leden geven elkaar complimenten, ook als de partner moet verhuizen naar een verpleeghuis. Je houdt elkaar sterk.'

Contact leggen met lotgenoten?

Lotgenotengroepen zijn er op vele plaatsen in Noord-Holland-Noord. De gespreksgroepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 personen. Een begeleider treedt op als gespreksleider; de deelnemers bepalen de gespreksonderwerpen. Ook na opname in een verpleeghuis kunnen mantelzorgers lid blijven. Deelname is gratis.

Hebt u interesse voor contact met lotgenoten? Neem dan contact op met:

  • Alzheimer Nederland, secretariaat afdeling Noord-Holland Noord: 0223-643556

  • Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Kennemerland, Rob Emous: 072-5600035

  • Alzheimer Nederland, afdeling West-Friesland, Addy de Mooij: 0229-208880

*Sjanie de Vries heet in werkelijkheid anders.

< Terug naar home
Deel deze pagina