Druk deze pagina afPrint deze pagina

Familiekaravaan richt schijnwerper op mantelzorgers

Hoe kunnen familieleden en andere naasten betrokken blijven bij de zorg voor mensen met dementie? Binnen Omring vergroten twee theatervoorstellingen het begrip tussen beroepskrachten en mantelzorgers.

Het lijkt zo logisch: mantelzorgers en beroepskrachten hebben elkaar nodig om goede zorg te geven aan iemand met dementie. Toch verloopt de samenwerking niet vanzelfsprekend in één keer goed. Om dit onderwerp op een speelse manier onder de aandacht te brengen, bedacht zorgorganisatie Omring de Familiekaravaan. Twee theatervoorstellingen trekken langs alle verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorgteams van Omring in West-Friesland en de Kop van Noord Holland.

Theater over vooroordelen

Familiefabels is een theatervoorstelling over vooroordelen of misvattingen die de deelname van de familie in de weg staan. 'Logisch dat er nog misverstanden zijn', vindt verpleegkundige Marian Deen. 'Vroeger kwamen mensen hun partner of ouder bij ons afgeven. Zij voelden zich indringers, wilden zich niet bemoeien met de manier waarop wij ons werk doen. Dat moeten we nu zien om te draaien. Eerst mocht alleen met Kerst één familielid mee-eten. Nu kookt elke week een partner van een bewoner voor onze zeven bewoners en schuiven er steeds meer familieleden vaker aan tafel.' Samenwerking met de naasten van cliënten maakt het leven prettiger, zowel voor de bewoners als voor de zorgverleners.

Fabels over families

Op het podium komen verschillende fabels over families langs. Een voorbeeld is dat het lijkt alsof maar één of twee mensen uit een familie betrokken zijn. Veel inspanningen van verwanten zijn voor medewerkers niet zichtbaar. Ook al komt een kleinzoon niet zo vaak bij oma, hij houdt wel de tuin bij van opa, zodat die met een gerust hart naar zijn vrouw kan. En twee keer per week eet opa bij een dochter. Familiefabels laat ook zien hoe medewerkers de familieleden kunnen bereiken en betrekken.

Muzikale ontmoeting

De tweede voorstelling, Echt Ontmoeten, gaat van start in september. Hierin speelt muziek een grote rol. Liedjes en vertellingen leiden tot ontmoeting en uitwisseling tussen medewerkers en familieleden: hoe zou de samenwerking eruit moeten zien?

Kennismaking voor verhuizing

Het houdt niet op bij de Familiekaravaan. Er zijn ook familiebijeenkomsten waar verwanten en zorgverleners hun verwachtingen uitspreken. En voorafgaand aan een verhuizing naar een Omringlocatie is er meestal thuis een kennismaking. Dat gesprek gaat over de gewoonten thuis en over wie wat kan blijven doen na de verhuizing. Voor mensen met dementie is het immers van belang dat zoveel mogelijk dingen hetzelfde blijven.

'Wij zijn er ook nog'

Mevrouw Bakker heeft Familiefabels bezocht. Zij vindt het sindsdien gemakkelijker om met de verzorgenden te praten over de zorg. 'Dat komt doordat we de voorstelling samen hebben gezien. Dat schept een band.' Wat ze ook prettig vond aan de bijeenkomst was de ontmoeting met andere mantelzorgers. 'Ik zou wel meer contact willen met andere naasten van bewoners in het verpleeghuis. Ik hoorde dat ik niet de enige ben die zich wel eens schaamt voor haar partner en die het moeilijk heeft met het ziekteproces. Vaak is alle aandacht gericht op de bewoner, maar wij zijn er ook nog.'

< Terug naar home
Deel deze pagina