Druk deze pagina afPrint deze pagina

Hoe Familias omgaat met uw privacy

Sinds 25 mei is een nieuwe wet van kracht om de privacy te beschermen van lezers van websites en nieuwsbrieven. Ook Familias houdt zich uiteraard aan de nieuwe regels. We leggen hieronder uit wat we met uw persoonsgegevens doen.

De digitale nieuwsbrief Familias, voor mantelzorgers van mensen met dementie, is een project van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. Dit is een samenwerkingsverband van negentien organisaties die ondersteuning en zorg bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Familias bestaat uit de tweemaandelijkse nieuwsbrief en de bijbehorende website www.mantelzorgnieuwsbrief.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Als u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief Familias, of als u een vraag stelt via de website, dan verwerken wij gegevens van u. Familias vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees en belangstellenden van groot belang en houdt zich altijd aan de eisen van de geldende privacywetgeving. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de voorzitter van het Netwerk Dementie NHN.

Abonneren

Als u zich abonneert, registreren wij uw voor-en achternaam en e-mailadres. Wanneer u zich aanmeldt, geeft u hiervoor toestemming. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor verzending van Familias of van daaraan specifiek gerelateerde zaken. U kunt zich uitschrijven met een afmeldlink onderaan in elke nieuwsbrief. Zodra u zich uitschrijft, verwijderen wij uw gegevens.

Vragen over dementie

Als u een vraag stelt via het online formulier, vragen wij u de volgende gegevens in te vullen: voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. We gebruiken uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden. We bewaren ze verder niet.

Uw rechten

U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen en/of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u mailen naar info@netwerkdementie-nhn.nl. Als je jonger bent dan 16 jaar, moeten dergelijke verzoeken worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt het Netwerk Dementie NHN altijd gebruik van toegangscontrole.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Het Netwerk Dementie NHN bewaart gegevens van abonnees zolang mensen Familias willen ontvangen. Bij het afmelden van de nieuwsbrief verwijderen wij de persoonsgegevens per direct.

Privacyverklaring

Bovenstaande informatie is verwerkt in onze privacyverklaring die te vinden is op de website netwerkdementie-nhn.nl. Wij kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 22 mei 2018. Via de hyperlink Privacyverklaring onderaan de website van Familiaskunt u de laatste versie altijd inzien.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring? Stuur dan een e-mail naar info@netwerkdementie-nhn.nl.

< Terug naar home
Deel deze pagina