Druk deze pagina afPrint deze pagina

Dementiezorg voor mensen met migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond maken weinig gebruik van professionele dementiezorg. In veel culturen zorgen mensen graag zélf voor hun partner, vader of moeder met dementie. De gemeente Den Helder probeert voor hen de drempel naar hulp te verlagen. ‘We laten weten dat wij kunnen meedenken.’

‘Het is opvallend dat in Den Helder zo weinig mensen met een migratieachtergrond aanspraak maken op dementiezorg’, vond de gemeente Den Helder, ‘terwijl er veel ouderen met een migratieachtergrond wonen.’ Op verzoek van de gemeente heeft Geriant toen – zo’n drie jaar geleden – een reeks scholingsavonden over dementie georganiseerd in buurthuizen waar mensen komen met een andere culturele achtergrond.

Goed bezocht

De scholingsbijeenkomsten werden destijds goed bezocht. Met name de jongere generaties met een baan en een gezin waren vertegenwoordigd. Casemanager Gabriëlla Czech vertelt: ‘Soms kwamen er uitsluitend mannen op af, terwijl het in deze culturen juist vaak de vrouwen zijn die zorg verlenen. Ook vond de bijeenkomst wel eens plaats in een moskee, waar ik als vrouw niet toegelaten werd. Toen hebben wij een mannelijke collega betrokken bij het project.’

Familie zorg

Toch hebben de bijeenkomsten niet geleid tot meer verwijzingen voor dementiezorg bij mensen met een migratieachtergrond. Gabriëlla: ‘Familie zegt: “Wij zorgen zelf voor onze partner of ouders. Ook als er problemen zijn.” Dat zeggen ook de jongere, werkende generaties. Ook is er veel steun van andere mensen uit de gemeenschap. Dat geldt voor alle culturen, Hindoestaans, Turks, Marokkaans, noem maar op.’ Soms wordt een oudere met dementie teruggebracht naar het land van herkomst. Gabriëlla: ‘Dat kan verwarrend zijn voor de betreffende oudere, óf juist een geruststelling. Hij of zij is weer op de geboortegrond. Terug op de plek van de vroege jeugd.’

Laagdrempelig

Als daar behoefte aan is, geeft Geriant nog steeds voorlichting aan mensen met een migratieachtergrond. Gabriëlla vertelt: ‘In sommige culturen lijkt er een taboe te bestaan op de ziekte. Daarom leggen wij uit dat het veel oudere mensen overkomt. Wij vertellen op een laagdrempelige manier dat dementie een ziekte is, en dat het iedereen kan overkomen. Wij laten weten dat wij gewend zijn om mee te denken over oplossingen en dat iedereen professionele dementiezorg kan krijgen zodra dat nodig is. Zo hopen wij dat mensen over de drempel stappen als problemen te groot worden.’

Niet-pluis-gevoel

Om mensen met een migratieachtergrond te bereiken, schakelt Gabriëlla Czech ook graag omstanders, buren en andere mantelzorgers in. Gabriëlla: ‘Heb je een niet-pluis-gevoel bij iemand en vermoed je dat er sprake is van dementie? Ga dan het gesprek aan, óók met de familie. Laat aan hen weten dat wij het hier in Nederland goed geregeld hebben.’

Recht op goede zorg

Ze is ervan overtuigd dat de informatievoorziening goed is. Gabriëlla: ‘Op strategische locaties liggen folders in verschillende talen. Ook blijven wij informatiebijeenkomsten organiseren. Liefst met een hapje en een drankje, want dan zijn mensen eerder geneigd om te komen. Zo hopen wij mensen alsnog te bereiken. Bijvoorbeeld voor dagbesteding, therapie of medicatie. Iedere burger in Nederland heeft recht op goede zorg. Dus iedereen moet daarvan gebruik kunnen maken.’

 

< Terug naar home
Deel deze pagina