Druk deze pagina afPrint deze pagina

'Je krijgt weer even lucht'

Respijtzorg is tijdelijke hulp, waardoor mantelzorgers even pauze kunnen nemen van het zorgen. Het varieert van een paar uur oppas thuis tot langdurig verblijf in een logeerhuis. Willem Goudsmit uit Zwanenburg heeft daar goede ervaringen mee.

Respijtzorg betekent dat mantelzorgers de zorg even overdragen aan een ander. Daardoor hebben ze een moment voor zichzelf, voor bijvoorbeeld een vakantie, bezoek aan vrienden, hobby of herstel na ziekte. Er zijn allerlei soorten respijtzorg: van een paar uur professionele 'oppas' thuis of dagbesteding in een zorginstelling tot een verblijf in een logeer- of respijthuis.

Toenemende onrust

'Je krijgt weer even lucht', zegt Willem Goudsmit (68) uit Zwanenburg over respijtzorg. Een paar keer per jaar logeert zijn vrouw Carola, die Alzheimer heeft, bij WarmThuis in Oterleek. Dit logeerhuis bestaat uit een verdieping in een stolpboerderij waar maximaal vijf gasten kunnen verblijven.

Stress

Goudsmit: 'Tot voor kort nam ik mijn vrouw overal mee naar toe: naar vrienden, naar de golfclub en naar verjaardagen. Ook gingen we samen op vakantie. Daardoor kon ik voor haar zorgen zonder zelf in een isolement terecht te komen.' Maar de afgelopen jaren nam haar onrust toe. 'Als we ergens waren, wilde ze voortdurend naar het toilet of liep ze weg. Het lukte me niet meer om haar te kalmeren. Bovendien werden de zorgtaken zwaarder omdat zij steeds minder zelf kon. Daardoor nam bij mij de stress toe.'

Persoonsgebonden budget

Daarom zocht Willem Goudsmit voor zijn vrouw een tijdelijke logeerplek in de buurt. Hij wilde weer eens op vakantie of golfen met vrienden. Via het internet stuitte hij op WarmThuis, waar een vast team van zes verzorgenden 24 uur per dag beschikbaar is. De kosten voor de overnachtingen, 150 euro per etmaal, betaalt hij via het persoonsgebonden budget.

Weinig logeerplekken

Kirsten Gruijters is coördinator van logeerhuis WarmThuis. Volgens haar is er een groeiende behoefte aan tijdelijke zorg. 'Het logeerhuis bestaat pas drie jaar, maar de kamers zijn bijna continu verhuurd.' Na een logeerpartij maken veel mantelzorgers meteen een nieuwe afspraak, zodat zij iets te hebben om naar uit te kijken. 'En soms leidt het logeren ertoe dat een mantelzorger beseft dat het zo niet langer meer gaat. Voor dat inzicht is soms afstand nodig.'

Eraan wennen

Ook Willem Goudsmit heeft zijn vrouw kortgeleden ingeschreven voor een verpleeghuis in de buurt omdat de situatie verslechtert. 'Door de wachtlijst duurt het zeker een jaar voordat zij daar terechtkan. Dankzij het logeren wen ik er aan dat zij straks verhuist en tegelijkertijd houd ik het tot die tijd vol om voor haar te zorgen.'

 

Meer informatie over respijtzorg

Informatie over mogelijkheden en regelingen respijtzorg Expertisecentrum mantelzorg:

Enkele logeerverblijven in Noord-Holland-Noord (deze opsomming is niet compleet; vraag uw casemanager om informatie bij u in de buurt):

Zorgorganisatie Omring
Tel. 088-2068910
www.omring.nl

Diverse locaties waaronder:

 • Andijk (Sorghvliet)
 • Berkhout (De Berkenhof)
 • Den Burg (Gollards)
 • Den Burg (Hollewal)

Logeerhuis Warm Thuis
Tel. 072-5073060
www.warmthuis.nl

 • Oterleek (De Hulst)

De Pieter Raat Stichting
Tel. 072-5767200
www.dprs.nl

 • Heerhugowaard (Hugo-oord, De Raatstede)

 

Wie vergoedt de respijtzorg?

Professionele respijtzorg kan worden vergoed door de gemeente of het zorgkantoor. U betaalt zelf een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via de gemeente:
  Mogelijk als de zorgvrager al ondersteuning krijgt via de Wmo, bijvoorbeeld voor dagbesteding of een ontmoetingscentrum.
 • Wet langdurige zorg (Wlz) via het zorgkantoor:
  De kosten voor het logeren kunnen worden vergoed door middel van een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Dat kan onder andere bij een persoonsgebonden budget. Daarmee kan respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar.
 • Als u geen indicatie voor zorg heeft, dan bestaat de mogelijkheid tot particulier logeren tegen betaling.

 

< Terug naar home
Deel deze pagina