Druk deze pagina afPrint deze pagina

Een levenstestament geeft rust

In een levenstestament leggen mensen vast wat hun wensen zijn als ze tijdens hun leven wilsonbekwaam raken. Die duidelijkheid is prettig voor henzelf én hun omgeving, merkt casemanager Liesbeth Rijk van Geriant.

Wie zorgt voor jouwpartner met dementie als je dat zelf niet meer kunt? Of voor je dochter met een verstandelijke beperking? Als je bang bent dat je op een dag zelf niet meer wilsbekwaam bent, kun je je wensen vastleggen in een levenstestament. 'Vroeger dachten mensen vaak: wie dan leeft, wie dan zorgt', zegt Liesbeth Rijk, casemanager bij Geriant. 'Men had minder de behoefte om alles te plannen. Tegenwoordig willen steeds meer mensen het wél geregeld hebben. Er bestaan ook meer mogelijkheden om te kiezen voor meer zekerheid, bijvoorbeeld in een levenstestament. In de media wordt het besproken. Dat maakt mensen nieuwsgierig. Ze willen weten wat het is, voor wie het is bedoeld en wat de voordelen zijn van zo'n testament.'

Wilsonbekwaam

In het levenstestament staat hoe jij graag wilt dat allerlei zaken geregeld worden als je zelf – om welke reden ook – wilsonbekwaam bent geworden. Bijvoorbeeld vanwege dementie of een ongeval. 'Die zaken kunnen gaan over financiën', zegt Liesbeth Rijk. 'Als je daarover zelf het overzicht verliest, is het fijn als bijvoorbeeld je zoon gemachtigd is om het van je over te nemen. Of het gaat over je bezittingen, zoals een huis. Mogen jouw kinderen dat verkopen als jij verhuist naar een verpleeghuis? Door het vast te leggen in het levenstestament, kun je veel problemen voorkomen. Ook als je alleenstaand bent en er geen kinderen zijn om je te helpen. Bovendien voorkom je bij de erfgenamen meningsverschillen en gekissebis. Het geeft rust.'

Medische zaken

Wie overweegt om een levenstestament te laten opstellen, kan altijd naar de notaris gaan voor een vrijblijvend gesprek. Ook medische zaken over zorg, reanimeerbeleid of euthanasie kunnen in erin worden opgenomen. Rijk: 'Het is uiteraard belangrijk dat je dat óók met de huisarts bespreekt en je de wens elke twee jaar laat actualiseren. Als het om euthanasie én dementie gaat, dan moet dat officieel zelfs ieder jaar.' De casemanager benadrukt dat de wens tot euthanasie nooit een recht is, ook al staat het in het levenstestament. 'De huisarts en een onafhankelijke SCEN-arts beoordelen altijd of er sprake is van ondraaglijk lijden', zegt ze. 'Dat is lang niet altijd het geval.'

Allesomvattend

Er zijn mensen die hun wensen rond mantelzorg, financiën en bezit liever vastleggen via een mondelinge of schriftelijke afspraak met iemand die ze vertrouwen. Bijvoorbeeld hun kinderen. Of ze laten notarieel vaststellen wie gevolmachtigd is, zonder levenstestament. 'Er zijn dus meerdere keuzemogelijkheden', zegt Liesbeth Rijk. 'Een aantal daarvan, zoals het levenstestament,is juridisch waterdicht. Het levenstestament is bovendien een allesomvattend document, zo breed opgesteld als je zelf wilt. Zo vertelde de notaris over een man die per se wilde dat zijn stokoude hond een spuitje zou krijgen als hij niet meer voor hem kon zorgen. Hij liet dat opnemen in het levenstestament. Het is voor iedereen prettig als duidelijk is wat jij wilt.'

 

Meer over het levenstestament?

Op dewebsite van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging staan filmpjes en uitleg over dementie, het levenstestament en de volmacht.

Notaris kiezen? Ga voor onafhankelijk advies naar consumentenplatform Vraag de notaris.

Vergelijk prijzen van notarissen.

< Terug naar home
Deel deze pagina