Druk deze pagina afPrint deze pagina

Alkmaar en Hoorn dementievriendelijk

Over twintig jaar zal in Nederland het aantal mensen met dementie verdubbeld zijn. Hoe anticiperen gemeenten hierop? De gemeenten Alkmaar en Hoorn ontplooien veel initiatieven en ze betrekken ook hun burgers erbij.

In 2040 is het aantal mensen met dementie in Nederland verdubbeld. De gemeente Hoorn zet daarom in op bewustwording, zodat meer mensen de signalen van dementie herkennen. Selami Yüksel is beleidsadviseur. 'We trainen medewerkers in publieke functies', zegt hij. 'Zoals mensen van handhaving en groenvoorziening, baliemedewerkers en politici. Wij vragen aan hen om hun werk te doen met een brede focus, zodat het ze opvalt: hé, die mevrouw doet een beetje anders. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?'

Bedrijven doen mee

Ook hebben 23 organisaties en bedrijven in Hoorn een intentieverklaring ondertekend om rekening te houden met mensen met dementie, vertelt Yüksel. Onder hen zijn beroepsgroepen zoals makelaars en bankmedewerkers. 'Als zij een niet-pluis-gevoel hebben, laten zij hun klanten geen documenten ondertekenen. Dan informeren ze tactvol naar een zoon of dochter, en adviseren ze om samen terug te komen.'

Informatiebijeenkomsten

Voor de burgers in Hoorn organiseert Yüksel in samenwerking met Geriant informatiebijeenkomsten in wijkcentra, buurthuizen en moskeeën. 'Daar komen veel inwoners op af. Oude en jonge mensen, mannen en vrouwen, mantelzorgers en mensen met beginnende dementie. Burgers met belangstelling voor het thema.'

Praten over dementie

Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers de kans te praten over hun ervaringen. Bijvoorbeeld: wat doe als je partner of buurvrouw vergeetachtig wordt en zich anders gedraagt dan gewoonlijk? Welke stappen neem je als je vermoedt dat het voor zo iemand niet meer veilig is? Yüksel: 'Elkaar ontmoeten en praten over dementie is daarvoor belangrijk. Ook heeft onze wethouder elke drie maanden een gesprek met mantelzorgers van mensen met dementie. Zo krijgt de gemeente een goed beeld van wat er nodig is.'

Volwaardig meedraaien

Rik Wisselink is portefeuillehouder dementie bij de gemeente Almaar. 'Kwetsbare ouderen wonen langer thuis dan voorheen', zegt hij. 'Dat betekent dat ze ook langer volwaardig meedraaien in de maatschappij.' Net als Hoorn geeft de gemeente Alkmaar samen met Geriant dementietrainingen aan bijvoorbeeld baliemedewerkers, Wmo-consulenten en vrijwilligers van wijk- en buurtcentra.

Acteurs op straat

Om inwoners meer zicht te geven op dementie heeft de gemeente Alkmaar een illustratief filmpje gemaakt voor op haar website: acteurs in de Alkmaarse binnenstad doen zich voor als een verwarde oudere. Hoe reageren de burgers die passeren? De gemeente zet ook in op bijzondere acties om de aandacht op het thema te vestigen. Zo stond op 21 september – Wereld Alzheimerdag – de kaasmarkt in het teken van dementie, gaf het Geheugenkoor een open repetitie, en organiseerde Stedelijk Museum Alkmaar een aangepaste rondleiding.

Mantelzorgers

Alkmaar vindt het belangrijk dat mensen met dementie blijven meedoen. Wisselink: 'Sportclubs, zangkoren en bridgeclubjes zullen steeds vaker te maken krijgen met vergeetachtige leden. Wij willen graag dat zij zo iemand toch binnenboord houden, al komen ze steeds te laat of hebben ze de verkeerde bladmuziek bij zich. Sommige clubs vragen één lid zich te verdiepen in dementie en het omgaan daarmee zodat leden bij hen terechtkunnen met vragen. Dat is een goede ontwikkeling.'

Kleinschalige dagopvang

Ook zoekt Alkmaar naar nieuwe kleinschalige vormen van dagopvang. 'Dat doen wij mede om mantelzorgers te ontlasten', zegt Rik Wisselink. 'Want alle onderzoeken wijzen uit dat het voor hen heel pittig is.' Als het aantal mensen met dementie in Nederland verdubbelt, verdubbelt ook het aantal mantelzorgers. Volgens Wisselink betekent goede dementiezorg dus óók goede ondersteuning voor mantelzorgers. Wisselink: 'Het is heel belangrijk dat zij ervaringen kunnen uitwisselen. Immers: gedeelde smart is halve smart.'

Meer informatie

Gemeente Hoorn

Gemeente Alkmaar

 

 

< Terug naar home
Deel deze pagina