Druk deze pagina afPrint deze pagina

De belangen professioneel behartigd

Als iemand door dementie geen beslissingen meer kan nemen, wordt er een mentor en/of een bewindvoerder aangesteld. Soms is er geen familie die de taak op zich kan nemen. Dan is een professionele bewindvoerder een mogelijkheid.

Evelien Klein Schaarsberg heeft onlangs nog een traject voor mentorschap en bewindvoering in gang gezet. Zij is maatschappelijk werkster bij de afdeling Geriatrische Revalidatie van Magentazorg. Ze vertelt: 'Het ging om een zorgmijdende dame, alleenstaand en met beginnende dementie. Ze had een herseninfarct gehad. Daardoor was ze passief en initiatiefloos geworden; ze kon onmogelijk zelfstandig terug naar huis. We namen contact op met haar familie. Die bleek vanwege de leeftijd zelf belast. Bovendien zaten familiekwesties uit het verleden ze dwars. Ze hadden dat boek gesloten en wilden dat zo houden.'

Professionele mentor

Klein Schaarsberg nam contact op met Eric Stronks, een professionele mentor en bewindvoerder. Klein Schaarsberg: 'Hij kwam kennismaken met mevrouw en er was een klik. Vervolgens heeft de rechtbank de aanvraag goedgekeurd. Sindsdien behartigt Eric Stronks de belangen in nauw overleg met de cliënt zelf én de casemanager. Prettig en noodzakelijk.'

Beschermingsbewind

Wie de regie over het leven verliest, is logischerwijs ook de regie kwijt over de financiën. Mentorschap en bewindvoering gaan dus vaak samen. Eric Stronks spreekt overigens liever over beschermingsbewind. 'Bewindvoering wordt vaak geassocieerd met schulden', zegt hij. 'Vooral mensen met dementie kunnen daardoor in verwarring raken. Ze zeggen: "Ik heb de zaken toch altijd keurig op orde gehad?'''

Aanspreekpunt

Als bewindvoerder beheert en bewaakt Stronks de vermogensrechtelijke belangen, bijvoorbeeld de financiën, het koophuis, de garage en de goederen. Als mentor behartigt hij de zogenoemde niet-vermogensrechtelijke belangen, zoals de verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Stronks: 'Je bent namens de cliënt het centrale aanspreekpunt voor het zorgtraject en beslist mee over het zorgleefplan. Dat doe je zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt, afhankelijk van het stadium van dementie. Belangrijk is dat een cliënt zich niet buitenspel gezet voelt. Je wilt voorkomen dat hij of zij denkt: er wordt over mij beslist en ik heb nergens meer grip op.'

Hoge eisen

Er worden hoge eisen gesteld aan de beroepsgroep van mentoren en bewindvoerders. Het beroep mag uitsluitend uitgeoefend worden na goedkeuring van de rechtbank. Die checkt elk jaar of de bewindvoerder nog aan de kwaliteitseisen voldoet. De bewindvoerder is verplicht zich aan te sluiten bij een beroeps- of branchevereniging. Bovendien moet een accountant de administratie checken. Eric Stronks: 'Een cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat je zijn belangen goed behartigt. Daar wordt dus goed op toegezien.'

Geruststellen

Stronks behartigt de belangen van diverse cliënten met dementie. 'In het beginstadium van de ziekte weten mensen heus dat iets gaande is', zegt hij. 'Het maakt hen ongerust. Een goede mentor en bewindvoerder schenkt daar aandacht aan. Ook beseft hij dat veel mensen met dementie geen raad weten met gesproken informatie. In dat geval stel je hen non-verbaal gerust. Dat kan heel goed. Niet met woorden, maar met aandacht.'

 

Wat kost een mentor?

De overheid heeft bepaald welke tarieven een professionele bewindvoerder en/of mentor in rekening mag brengen. Op de site van bijvoorbeeld branchevereniging PBI vindt u deze tarieven(de bedragen uit 2016 gelden ook in 2017).

Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor mentorschap en/of beschermingsbewind. Uw bewindvoerder/mentor kan u daarbij helpen.

 

< Terug naar home
Deel deze pagina